پایگاه اینترنتی روزنامه نگاری الکترونیک در فرایند انتشار آگهی مانند سایر رسانه ها و سایتها تنها منبع انتشار آکهی است و از ابزار معرفی کالا یا خدمتی استفاده می کند و تضمینی بر کیفیت خدمات آگهی دهنگان و کالاهای آنها ندارد. درج آگهی های زیر در سایت مجاز نیست: