روزنامه نگاری الکترونیک نخستین فصلنامه الکترونیکی تخصص در حوزه علوم ارتباطات و اطلاعات و تکنولوژی است و به عنوان یک منبع اطلاع رسانی در کنار سایر مراجع اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی کشور، تلاش دارد در حوزه ارتباطات اجتماعی و تکنولولوژیهای اطلاعاتی اطلاع رسانی علمی و پژوهشی نماید تا در کنار پایگاههای تخصصی فعال در این حوزه، گام کوچکی در دریای بیکران ارتباطات بردارد.

در همین زمینه تلاش روزنامه نگاری الکترونیک بر این است تا با برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی از یک طرف و سایر مراکز اطلاع رسانی و پژوهشی از طرف دیگر؛ محل رجوع مخاطبان اعم از مدیران، دانشجویان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، و دست اندرکاران مراکز علمی، هنری، فرهنگی، کسب‌وکار، فناوری و ... باشد.

روزنامه نگاری الکترونیک در شبکه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده و این فصلنامه دارای مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات است. تمام فعالیتهای این فصلنامه انلاین، در چارچوب قانون مطبوعات، قوانین و مقررات سایبری کشور و همچنین ضوابط فعالیتهای پایگاههای اینترنتی است. این پایگاه اینترنتی به طور مستقل عمل نموده و هیچگونه سمت و سوی سیاسی ندارد. بنابراین تمام خدمات این پایگاه مبتنی بر رعایت عدل و انصاف ارائه شده و براساس معیارهای اخلاقی و قوانین لازم است. بدیهیست تمام تلاش ما بر تأمین رضایت مخاطبان است و امیدواریم در این امر موفق باشیم.

مشخصات:

فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک به نشانی: http://www.rooznamenegarielectronic.ir

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد حسن اسدی طاری

زیر نظر شورای سردبیری