عنوان در 1 يا 2 خط، با فونت 14 حروف  B Titr

نویسندة اول1، نویسندة دوم2:

 (B Zar 14 pt, Bold)

  • سمت و ایمیل نویسندة اول (BZar 12 pt, Bold) و Email: (Times 10 pt)
  • سمت و ایمیل نویسندة دوم (B Zar 12 pt, Bold) Email: (Times 10 pt)

با قراردادن ستاره بر روی  نام خانوادگی، نویسنده مسئول* مشخص گردد.

 

 چکیده

چکیده‌ی مقاله بايد بین 150 تا 300 کلمه و به‌صورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد.

کلمات کليدي: حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند. (B Zar 9pt Bold)
1-مقدمه (با 2 خط 9pt   فاصله از کلمات کليدي)

رعايت اين ضوابط براي همه نویسندگان محترم اجباري است. برای نگارش مقالات فارسي ضروری است از نرم افزار Word  استفاده شود. از فونت فارسی B Mitra13pt و فونت انگلیسی  Times new roman 10pt و فاصله خطوط معمولی (Single)  در تهيه متن اصلي مقاله استفاده شود
2-متن کامل مقاله

کليه مقالات کامل مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده از طریق وب‌سایت و یا پست الکترونیکی به نشانی:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 ارسال شود. فایل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و کليه اجزای آن شامل شکل‌ها و جدول‌ها باشد.
3-تعداد  صفحات

تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزای آن نظير شکل ها و جداول است، حداقل 5 و حداکثر 21 صفحه با احتساب منابع و ضمایم.

4-زيرنويس
در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از فونت (B Zar9pt) استفاده گردد.

5-روابط ریاضی و آماری

همه روابط در مرکز خط و با فونت  Times New Roman و اندازه مناسب (در حد امکان فونت 10 ) نوشته شوند. شماره هر رابطه به صورت ترتيیي و در داخل پرانتز و در منتها اليه سمت راست ذکر گردد.

6-شکل‌ها
کليه شکل‌ها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. شکل‌ها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسيم گردند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر شکل داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت (Bzar 9pt Bold) در زير شکل نوشته مي­شود.

7-جدول
کليه جداول بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه‌اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (BZar 9pt Bold) در بالاي جدول نوشته مي­شود. يک خط خالي در بالا و پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي­کند.

8-نتيجه­گيري
هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمع­بندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجه­گيري بپردازد.
9-منابع و مراجع

فهرست مراجع به عنوان آخرين بخش مقاله با فونت (Times New Roman 10pt) نوشته مي­شوند. كليه مراجع مورد استفاده به ترتيب ارجاع در متن آورده مي‌شوند. در متن با ارجاع به صورت شماره‌اي اين كادر صورت مي‌گيرد [1]. براي مراجع فارسي، از فونت (B Mitra13pt) استفاده گردد. منابع مورداستفاده در متن به چهار صورت در مراجع نوشته مي شوند: كل كتاب-  بخشي از كتاب- مقالات ارائه‌شده در همايش‌ها- مقالات منتشرشده در نشريات تخصصي. موارد زير نحوه ارائه اين اطلاعات را نشان مي­دهند:
1.  احمدي، حسن و بخارائي، اميرمهدي؛ نگارش مقاله براي همايش، انتشارات جاويدان، تبريز، 1372
2. حسين‌خاني، هما، توسعه پایدار کشاورزی ، مجله نشريه تخصصي کشاورزی ، شماره 7، بهار 1387، صفحات 25-27


 Art, Zé O. et al, How to organize conference materials - A manual for proceedings design, Pacific Press, London, 2005.
 Santos, Michael S., GIS for the 21st Century, in Proc. Geo2005 - Rediscovering the World through GIS, Vol. II, Paris, September 7-11, 2005, pp. 111-126.