Back to Top


 

سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

حق تقدم با آمبولانس است

بازدید: 333
چاپایمیل

ارتباط امروز: یکی از مهمترین معضلات زندگی در شهرهای بزرگ ناهنجاریهای اجتماعیست که به گونه های مختلف از جمله در حمل و نقل و ترافیک شهری و از طریق مانورهای خیابانی اتومبیلهای مختلف نمایان می شود.

ادامه مطلب...