Back to Top


 

سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

نظریات خلاقانه در روابط عمومی

بازدید: 92
چاپایمیل

سرویس فرهنگی: استاد ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در کتاب نظریات خلاقانه در روابط عمومی به بیان دیدگاههای نوین در حوزه پرسابقه روابط عمومی

ادامه مطلب...

آن دیگری...

بازدید: 151
چاپایمیل

سایه اقبالسرویس فرهنگی: نویسنده جوانی که تا کنون 9 کتاب شامل رمان و مجموعه اشعار خود را منتشر کرده است، آن دیگری را که در مورد چالشهاييست كه سرنوشت ناخواسته بر سر راه قهرمان داستانش قرار داده

ادامه مطلب...

صفحه1 از2