برای دانلود فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک با نام کاربری و رمز عبور از اینجا وارد صفحه کاربری خود شده و

پس از آن وارد منوی روزنامه نگاری الکترونیک شوید و شماره های مورد نظر خود را دانلود کنید.