برندینگ

کتاب و مقاله

تفاوت مارکتینگ ( بازاریابی ) و برندینگ

ارتباط امروز یکی از عوامل مهمی که ما را در پیشبرد کسب و کارمان و حتی زندگی شخصی یاری می رساند، آگاهی از واژگان و مفاهیم اساسی به معنای درست آنهاست. چه بسا سالیان سال ما فعالیتی را تحت عنوانی انجام دهیم که از پایه نادرست است و بعدها عواقب بد ناشی از این ناآگاهی […]

بیشتر بخوانید